image

ย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน คนไทยยังไม่รู้จักการกินเมล็ดทานตะวัน แต่ #ฟลาวเวอร์ฟูด


เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่แนะนำเมล็ดทานตะวันที่อบและกะเทาะเปลือกเข้าสู่ตลาด

เพราะเล็งเห็นถึงคุณค่าโภชนาการระดับ Superfood ในเมล็ดทานตะวัน

ธัญพืชอบเมล็ดเล็กๆ ทุกวันนี้ คนไทยคุ้นเคยกับซองสีขาว แถบสามสี และรูปดอกทานตะวันกันดี

หยิบได้ทันทีโดยไม่ต้องจำชื่อแบรนด์ ซึ่ง ‘ฟลาวเวอร์ฟูด’

ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการกินของทานเล่นเพื่อสุขภาพของคนไทย