( Set 3 กล่อง )คอฟโฟ เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลต

คุณสมบัติสินค้า:

คอฟโฟ เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลต 48 g. ชุด 3 กล่อง

Share

Share

คอฟโฟ เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกลแลต

เมล็ดกาแฟสดคั่วสุก
เคลือบด้วยดาร์กซ็อกโกแลต
เข้มข้นด้วยกาแฟและช็อกโกแลต
รับประทาน 3 เม็ดเหมือนดื่มกาแฟสด 1 แก้ว