ฟลาวเวอร์ฟูด อัลมอนด์สไลด์อบ ไม่ใส่เกลือ ขนาด 100 กรัม X1

Flowerfood อัลมอนด์สไลด์อบ ไม่ใส่เกลือ

Share

Share

Flowerfood อัลมอนด์สไลด์อบ ไม่ใส่เกลือ

ขนาด 200 กรัม
บรรจุ 1 ถุง
อายุสินค้า 12 เดือน

( สินค้ากลุ่มวัตถุดิบมีระยะเวลาในการผลิตประมาณ 3-5 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน )